Tag: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ซอกซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญถวายสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มรื่น ต้นไม้เยอะแยะ เหมาะสมกับการพักผ่อนหย่อนใจ   สมัยเก่าเป็นวัดที่ทรุดโทรมมากมาย แทบไม่เหลือโครงเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุทธยา แต่ก่อนเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรที่มาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) แล้วก็พระยาราชสงคราม(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) แล้วก็วัดโปรดผมเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้เห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ทรุดโทรมมากมาย ท่านทั้งสองมีใจเชื่อถือในพุทธศาสนาแล้วก็ต้องการสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์จึงได้ซ่อมแซมวัดตรงกันข้ามขึ้นให้สวยสดงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชสงคราม วัดปริวาสมีงานที่จัดเป็นประจำทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาทำให้เกิดมีการวิวาทกันบ่อยครั้ง จึงได้ตัดคำว่า ราชสงคราม ออก ให้เหลือแต่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะแทบไม่ให้เห็น จึงขึ้นชื่อชินปากกันถัดมาเรื่อยว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี พระอุโบสถหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้างนอกพระอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แหวกแนว เป็นศิลปะนานาประเทศร่วมสมัย มีรูปปั้น ทวยเทพเทวดา นางสวรรค์ ตัวการ์ตูนต่างๆดังเช่น หมีพูห์ ปิกาจู มิกกี้เมาส์ วันพีช อื่นๆอีกมากมาย แล้วก็ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Unseen ของพระอุโบสถนี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ แล้วก็รูปปั้นต่างๆทั้งยังสมัยเก่า แล้วก็สมัยใหม่ ทำขึ้นเพื่อยั่วยวนใจให้ประชากรนชนแบบใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญ แล้วก็ได้ดูประติมากรรมที่งดงามของสถานวัตถุของสงฆ์ปริวาสนี้ด้วย