aorest ร้านขายพวงหรีด เสนอเรื่องการลงทะเบียนบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ไม่อั้น ย้ำต้องเข้าหลักเข้าเกณฑ์หลักเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยจริง

นายสงบสุข พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กำหนด ปัจจุบันนี้ได้เรียกคณะทำงานมาหารือถึงเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่แล้ว พร้อมกำชับหลักเกณฑ์ที่จะใช้คัดเลือกกรองต้องแจ้งชัด กระชับ สะดวกรวมทั้งพลเมืองต้องเข้าใจ ไม่ต้องตีความหมายเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์รายได้ครอบครัว ที่จะเอามาคัดเลือกกรองเพื่อไม่ให้กำเนิดปัญหาเมื่อเปิดลงทะเบียน ซึ่งในพื้นฐานคาดว่าจะได้รับความแจ้งชัดด้านในเดือน ต.ค. นี้ เพื่อนำมาเทียบกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรองของคณะกรรมการขจัดความยากไร้ รวมทั้งปรับปรุงคนทุกตอนวัยฯ ของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าครอบครัวต้องแจ้งชัด ได้แก่ ลูกต้องกำหนดอายุุให้แจ้งชัด มีกี่คน รวมทั้งรายได้เท่าไหร่ รวมถึงสามีภรรยา แม้รายได้ 2 คนรวมกันเกินหลักเกณฑ์ที่ระบุไหม ฉะนั้นต้องกำหนดให้แจ้งชัด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กำหนด การเปิดลงทะเบียนบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่อาจมีผู้ลงทะเบียนมากเพิ่มขึ้น มูลเหตุมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อรายได้พลเมืองมากเพิ่มขึ้น ซึ่งทางรัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลคนกลุ่มนี้ รวมทั้งสามารถให้ความให้การช่วยเหลือได้เต็มที่โดยไม่กำหนดปริมาณผู้ถือบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ บัตรคนจน แม้ผู้ใดที่มีรายได้ต่ำลงยิ่งกว่าหลักเกณฑ์ก็มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ส่วนนี้ทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published.