aorest ร้านขายพวงหรีด มีเรื่องของ นางกวัก เป็นเทพีที่โชคลาภตามคติไทย นับว่าเป็นเครื่องรางประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ทำเป็นรูปหญิงสวมเครื่องแต่งกายรวมทั้งเครื่องเพชรพลอยอย่างจารีตไทย นั่งพับเพียบ มือซ้ายวางลงแตะต้องข้างลำตัวหรือวางบนตัก ส่วนมือขวายกขึ้นระดับไหล่ทำท่ากวักมือหรือเรียกเข้ามาหา มั่นใจว่าเทพีองค์นี้จะกวักมือเรียกทรัพย์ เป็นที่เชื่อถืออย่างมากในหมู่พ่อค้าแม่ขายคนประเทศไทยเนื่องจากนับว่าเทพีองค์นี้จะเรียกลูกค้าเข้ามาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในร้าน ซึ่ง Sanook Horoscope ได้นำอาคมบูชานางกวักของหลวงพ่อกวย วัดโฆษิตารามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพียงแค่นั้น คนใดกันมีของท่านให้ใช้บทนี้จึงจะสัมฤทธิ์ผล สำหรับบางคนอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีอาคมบูชานางกวักในรูปแบบอื่น ก็สามารถใช้ได้ตามความเชื่อรวมทั้งความเชื่อถือ

ตั้งนะโม ๓ จบ

ตั้งจิตให้มั่น ระลึกถึงท่าน สวดพระอาคม 3 จบ

โอม เทิบ เทิบ มหา เทิบ เทิม สารพัน เทิบ เทิบ

สำหรับหลวงพ่อกวย ที่วัดโฆษิตาราม จังหวัดชัยนาท เป็นที่เลื่อมใสของพสกนิกรโดยทั่วไป คุณพระพุทธเจ้าของท่านนั้นเป็นที่ยอมรับกันมานาน ตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ อาคมบูชานางกวักของท่านนั้นนับว่าขลังดีไม่แพ้คนใดกัน คนใดกันแท่นบูชานางกวักให้หมั่นสวดบูชากันไว้ ซึ่งตามคติโบราณนั้นนางกวักใช้กวักเงิน กวักทองคำ กวักความสบาย ความร่ำรวยให้แก่คนที่บูชา

Leave a Reply

Your email address will not be published.